0
0,00 lei
 x 

Coş gol

Termeni și Condiții

Any's Magazinul Casei Tale Termeni si Conditii

1- Domeniul de aplicare și Obiectul Condițiilor Generale ale Magazinului
Prezentele Condiții Generale sunt menite, împreună cu formularul de comandă, și celelalte elemente la care se face referire în acesta, să reglementeze termenii și condițiile care guvernează furnizarea Serviciului Any's Magazinul Casei Tale („Serviciul” sau „Magazinul”) de către Any's Magazinul Casei Tale, cu sediul in Strada Liviu Rebreanu Nr 1 Beclean
425101 Beclean, România, sub numărul unic de înregistrare și de identificare a persoanei juridice Nr. R046469618, denumit în continuare „Any’s Magazinul Casei Tale”.

Serviciul constă în furnizarea, prin adresa www.anysmagazinulcaseitale.com, a accesului la Magazinul Online care, pe lângă furnizarea de informații despre un set de produse și/sau servicii, permite Utilizatorului, pe cale electronică, să comande produsele dezvăluite în acesta, conform termenilor și condițiilor descrise aici.

Comanda de produse trebuie făcută de către Utilizatori cu vârsta de 18 (optsprezece) ani sau mai mult (persoanele sub 18 ani trebuie să aibă autorizație de la reprezentanții lor). Elementele și informațiile transmise de Utilizator se vor bucura de efecte juridice depline, Utilizatorul recunoscând achizițiile electronice, iar Utilizatorul nu poate pretinde lipsa semnăturii pentru nerespectarea obligațiilor asumate.

Informații despre produs și conținut
Any’s Magazinul Casei Tale va face tot posibilul pentru ca informațiile prezentate să nu conțină erori de tipar, care vor fi corectate rapid ori de câte ori apar. Daca achizitionezi un produs care are caracteristici diferite de cele prezentate online, ai dreptul de a rezilia contractul de cumparare in conditiile legale aplicabile (dreptul de retragere gratuita – vezi punctul 9).

Any's Magazinul Casei Tale va face tot posibilul pentru a trimite toate produsele comandate, dar este posibil ca, in anumite cazuri si din cauze greu de controlat de Any's Magazinul Casei Tale, precum erori umane sau incidente in sistemele informatice, nu va fi posibilă furnizarea niciunuia dintre produsele comandate de Utilizator. Dacă vreun produs nu este disponibil după plasarea comenzii, veți fi anunțat prin e-mail sau telefonic. În acel moment, vi se va prezenta posibilitatea de a anula comanda cu rambursarea respectivă, dacă ați efectuat deja plata respectivă.

Toate informațiile despre preț, produse, specificații, acțiuni promoționale și servicii pot fi modificate în orice moment de către Any’s Magazinul Casei Tale.

Responsabilitati
3.1 Toate produsele și serviciile vândute pe Any’s Magazinul Casei Tale respectă Legea română.

3.2 Magazinul are niveluri adecvate de securitate, cu toate acestea Loja Económica Online nu va fi responsabilă pentru nicio daune suferite de Utilizator și/sau de terți, ca urmare a întârzierilor, întreruperilor, erorilor și suspendărilor de comunicații care provin din factori în afara controlului său, și anume, orice deficiențe sau defecțiuni cauzate de rețeaua de comunicații sau de serviciile de comunicații furnizate de terți, de sistemul informatic, de modemuri, de software-ul de conectare sau de posibili viruși informatici sau rezultate din descărcarea („descărcare”) prin intermediul serviciului de fișiere infectate sau care conțin viruși sau alte proprietăți care pot afecta echipamentul Utilizatorului. Dacă, din orice motiv, din cauza unei erori de accesare a site-ului Loja Económica Online, este imposibilă furnizarea serviciului, Loja Económica Online nu va fi responsabilă pentru nicio daune.

3.3 Interogările de date și informații efectuate în cadrul acestui Serviciu se prezumă a fi efectuate de către Utilizator, iar Any’s Magazinul Casei Tale își declină orice responsabilitate care rezultă din utilizarea abuzivă sau frauduloasă a informațiilor obținute.

3.4 Any’s Magazinul Casei Tale nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune cauzate de utilizarea greșită a Serviciului care nu este direct atribuită acestuia ca urmare a fraudei sau a neglijenței grave.

3.5 Any's Magazinul Casei Tale nu este responsabil pentru pierderile sau daunele rezultate din nerespectarea sau executarea defectuoasa a Serviciului atunci cand aceasta nu ii este atribuita in mod direct sau indirect prin frauda sau neglijenta grava, nefiind responsabila in special pentru (i) erori, omisiuni sau alte inexactități legate de informațiile puse la dispoziție prin intermediul Serviciului; (ii) daune cauzate din vina Utilizatorului sau a terților, inclusiv încălcări ale proprietății intelectuale, (iii) nerespectarea sau respectarea defectuoasă care rezultă din respectarea hotărârilor judecătorești sau autorităților administrative sau (iv) nerespectarea sau respectarea defectuoasă care rezultă de la apariția unor situații de forță majoră, adică situații de natură extraordinară sau imprevizibilă, din afara Any's Magazinul Casei Tale și care nu pot fi controlate de Any's Magazinul Casei Tale, precum incendii, întreruperi de curent, explozii, războaie, revolte, insurecții civile. , decizii guvernamentale, greve, cutremure, inundații sau alte cataclisme naturale sau alte situații aflate în afara controlului Any's Magazinul Casei Tale care împiedică sau pun în pericol îndeplinirea obligațiilor asumate.

3.6. Any’s Magazinul Casei Tale nu garantează că:
i) Serviciul este furnizat neîntrerupt, este sigur, fără erori sau rulează la infinit;
ii) calitatea oricărui produs, serviciu, informație sau orice alt material achiziționat sau obținut prin intermediul Serviciului îndeplinește orice așteptări ale Utilizatorului în legătură cu acesta;
iii) orice material obținut în orice mod prin utilizarea Serviciului este utilizat pe riscul propriu al Utilizatorului, care este singurul responsabil pentru orice daune cauzate sistemului și echipamentului său informatic sau pentru orice pierdere de date rezultată din această operațiune.
iv) niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de Utilizator din sau prin intermediul Serviciului nu va crea nicio garanție care nu este exprimată în prezentele Condiții Generale.

3.7. Utilizatorul acceptă că Any’s Magazinul Casei Tale nu poate în niciun felva fi răspunzător pentru orice daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de profit, date, conținut sau orice alte pierderi (chiar dacă a fost informat anterior de către Utilizator despre posibilitatea unor astfel de daune), rezultate din:
i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul;
ii) dificultatea de a obține orice înlocuitor pentru bunuri/servicii;
iii) accesul neautorizat sau modificarea bazelor de date personale.

Obligațiile consumatorului
4.1. Utilizatorul se obligă să:
i) Furnizați date personale și adrese corecte;
ii) să nu folosească identități false;
iii) Respectați limitele de ordine impuse.

4.2. In cazul in care vreuna dintre date este incorecta sau insuficienta, iar din acest motiv exista intarziere sau imposibilitate in procesarea comenzii, sau eventuala nelivrare, raspunderea revine Utilizatorului, iar Any’s Magazinul Casei Tale isi declina orice responsabilitate. În cazul în care consumatorul încalcă oricare dintre aceste obligații, Any’s Magazinul Casei Tale își rezervă dreptul de a elimina achizițiile viitoare, de a bloca accesul la magazin, de a anula furnizarea oricăror alte servicii puse la dispoziție simultan de Any’s Magazinul Casei Tale aceluiași Utilizator; si, in plus, sa nu permita Utilizatorului sa acceseze in viitor oricare sau toate serviciile oferite de Any’s Magazinul Casei Tale.

4.3. Este interzisa in mod expres folosirea produselor si serviciilor achizitionate in scopuri comerciale, si anume in scopul revanzarii de bunuri.

Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal
5.1. Any’s Magazinul Casei Tale garanteaza confidentialitatea tuturor datelor furnizate de Utilizatori.

5.2. Datele personale identificate în formularul de comandă ca fiind obligatorii sunt esențiale pentru furnizarea Serviciului de către Any’s Magazinul Casei Tale. Omisiunea sau inexactitatea datelor furnizate de Utilizator este singura și întreaga responsabilitate a acestuia și poate da naștere la refuzul de a furniza Serviciul de către Any’s Magazinul Casei Tale.

5.3. Datele personale ale Utilizatorului vor fi prelucrate și stocate pe computer și sunt destinate a fi utilizate de Any's Magazinul Casei Tale în sfera relației contractuale și/sau comerciale cu Utilizatorul și, în caz de autorizare de către Utilizator, pentru comercializarea.

5.4. În condițiile legislației aplicabile, Utilizatorului i se garantează, fără costuri suplimentare, dreptul de a accesa, rectifica și actualiza datele sale personale, direct sau la cerere scrisă, precum și dreptul de a se opune utilizării acestora în scopurile prevăzute la numărul anterior, iar în acest scop contactați entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal: Any's Magazinul Casei Tale.

5.5. Internetul este o rețea deschisă, prin care datele personale ale Utilizatorului, alte informații personale și tot conținutul găzduit în Serviciu pot circula în rețea fără condiții de securitate, chiar riscând să fie accesibile și utilizate de terți neautorizați în acest sens, și Any's Magazinul Casei Tale nu poate fi facut responsabil pentru un astfel de acces si/sau utilizare.

Anularea comenzii
6.1 La cererea Utilizatorului
Utilizatorul își poate anula comanda solicitând-o către Any’s Magazinul Casei Tale prin numărul de telefon sau e-mail care se referă la numărul comenzii, care va fi acceptată atâta timp cât nu a fost încă procesată. După procesare, Any’s Magazinul Casei Tale va încerca să-l livreze, dar Utilizatorul are opțiunea de a nu-l accepta.
În scopul anulării, Utilizatorul trebuie să indice următoarele date către Any’s Magazinul Casei Tale:
a) Numărul de comandă
b) NIF cu care ati plasat comanda si adresa de livrare
6.2 Prin decizia Any’s Magazinul Casei Tale
Any’s Magazinul Casei Tale își rezervă dreptul de a nu procesa comenzi atunci când verifică orice neconcordanță în datele personale prezentate sau constată abateri din partea cumpărătorului. Any's Magazinul Casei Tale își rezervă dreptul de a nu procesa nicio comandă sau rambursare, în cazul unor erori în valorile și/sau caracteristicile produselor, atunci când acestea rezultă din probleme tehnice sau erori independente de controlul Any's Magazinul Casei Tale.


Retur (Dreptul la rezoluție)
7.1. Utilizatorul, dacă este consumator, își poate exercita dreptul de retragere fără a fi obligat să plătească vreo despăgubire, în termen de 14 (paisprezece) zile din ziua în care consumatorul dobândește posesia fizică a bunului.

Pentru exercitarea acestui drept, Utilizatorul poate folosi formularul indicat mai jos, indicând toate datele sale de identificare, serviciul abonat pe care intenționează să îl rezolve și data abonamentului. Comunicarea trebuie făcută, prin scrisoare, prin restituirea bunului dobândit, sau prin alt mijloc de probă adecvat și susceptibil în termenul definit mai sus.

Consumatorul trebuie, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data comunicarii rezolutiei, sa returneze bunurile catre Any’s Magazinul Casei Tale in conditiile corespunzatoare de utilizare.
Schiță de formular de reziliere gratuită (trebuie să completați și să returnați acest formular doar dacă doriți să reziliați contractul)

- Pentru Any's Magazinul Casei Tale

Strada Liviu Rebreanu Nr 1 Beclean
425101 Beclean, Romania

general@anysmagazinulcaseitale.com

- Prin prezenta/vă comunicăm () că am/am/rezolvat () contractul meu/nostru () de cumpărare și vânzare referitoare la următorul bun/pentru furnizarea următorului serviciu () — Solicitat la ( )/primit în () -

Numele consumatorului (consumatorilor) — Adresa consumatorului (consumatorilor) — Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai dacă acest formular este comunicat pe hârtie). (*) Ștergeți ceea ce nu contează.

Pachetul trebuie returnat complet, asa cum a fost livrat si insotit de toata documentatia primita si anume urmatoarele documente: factura de vanzare si documentul care atesta primirea produsului. Pachetul și documentele indicate trebuie trimise gratuit la următoarea adresă:

Any's Magazinul Casei Tale

Strada Liviu Rebreanu Nr 1 Beclean
425101 Beclean, Romania

In cazul in care Utilizatorul opteaza pentru alte forme de retur, costurile de transport respective vor fi in sarcina acestuia.

7.2. La primirea returului la Any’s Magazinul Casei Tale, Utilizatorului i se va rambursa suma corespunzătoare sumei plătite pentru comandă (suma facturii de vânzare). Dacă ați folosit un cod de reducere promoțional, această sumă nu va fi rambursată, adică rambursarea va fi doar pentru suma plătită efectiv.

7.3. Metoda de rambursare a sumei de returnat depinde de metoda de plata folosita in respectiva comanda. În cazul plăților cu cardul de credit și PayPal, acestea sunt creditate în conturile respective. În alte cazuri, când sunt furnizate informații BNI, rambursarea se face în contul bancar indicat. În caz contrar, rambursarea se face prin cec la adresa de facturare. Rambursarea se face in maxim 14 zile de la primirea testamentului de libera rezolutie si primirea returnarii bunului.

7.4. În lipsa oricăreia dintre componentele articolului vândut sau, dacă vreuna dintre ele nu se află în stare excelentă, nu se va rambursa prețul sau taxele, iar produsul va fi trimis înapoi la adresa de expediere inițială.

Defect de fabricatie
8.1. În cazul unui „defect de fabricație”, adică atunci când sunt detectate defecțiuni la echipament care, în principiu, nu intră în sfera garanției respective, Utilizatorul trebuie să returneze echipamentul, împreună cu o copie a facturii. și formularul „Cerere Comandă”. Schimb/Retur Echipament” completat, în termen de maximum 30 de zile consecutive de la data facturii, la următoarea adresă:

Any's Magazinul Casei Tale

Strada Liviu Rebreanu Nr 1 Beclean
425101 Beclean, Romania

In cazul in care Utilizatorul opteaza pentru alte forme de retur, costurile de transport respective vor fi in sarcina acestuia.

8.2. Pentru ca produsul sa fie schimbat trebuie sa va asigurati ca ambalajul este complet (cutie, manual de instructiuni, certificat de garantie, terminal si accesorii) continand toate componentele care il constituie, in stare excelenta.

8.3. În lipsa oricăruia dintre elementele menționate mai sus, sau dacă vreuna dintre componente nu este în stare excelentă, nu va avea loc nicio schimbare, iar produsul va fi trimis înapoi Utilizatorului.

Garantie
9.1. Toate echipamentele disponibile in Magazin sunt certificate corespunzator de catre entitatile internationale competente.

9.2. Echipamentele si accesoriile au o perioada de garantie definita de producator, care in termeni legali este de minim 2 (doi) ani. Acest termen se considera de la data facturii echipamentului si poate fi exercitat numai la prezentarea certificatului de garantie si/sau a dovezii de cumparare (factura) completate corespunzator.

9.3. Sunt luate în considerare echipamentele care au depășit perioada definită de producător sau prezintă defecte cauzate de uzură anormală, instalare necorespunzătoare, vreme rea, descărcări electrice, neglijență sau accidente, manipulare defectuoasă, infiltrații de umiditate/lichide, folosirea accesoriilor neacoperite de garanție. in afara conditiilor de garantie.originale si interventii tehnice de catre personal neautorizat.

9.4. În cazul în care echipamentul se defectează, și dacă acesta este acoperit de garanție, Utilizatorul îl poate duce, împreună cu dovada achiziției și/sau garanție, la un centru de asistență tehnică al mărcii.

9.5. Accesoriile acoperite de garanție, care se defectează, trebuie trimise, cu dovada de cumpărare și/sau garanție respectivă, la următoarea adresă:

Any's Magazinul Casei Tale

Strada Liviu Rebreanu Nr 1 Beclean
425101 Beclean, Romania

In cazul in care Utilizatorul opteaza pentru alte forme de retur, costurile de transport respective vor fi in sarcina acestuia. Utilizatorul trebuie să solicite întotdeauna Chitanța care dovedește expedierea comenzii.

9.6. Dacă echipamentul se defectează și această defecțiune nu este acoperită de garanție, Utilizatorul poate duce echipamentul, împreună cu dovada achiziției, la un centru de asistență tehnică de marcă.

Proprietate intelectuală
10.1. Magazinul este un site web înregistrat, iar Serviciul oferit de site-ul propriu-zis este responsabilitatea Any’s Magazinul Casei Tale.

10.2. Utilizatorul recunoaște că Serviciul conține informații confidențiale și este protejat de drepturi de autor și drepturi conexe, proprietate industrială și alte legislații aplicabile.

10.3. Utilizatorul recunoaște că orice conținut care apare în publicitate, evidențiere, promovare sau mențiune a oricărui sponsor sau agent de publicitate este protejat de legile referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, de legile referitoare la proprietatea industrială și de alte legi de protecție a proprietății, prin care orice utilizare a acestor conținuturi poate avea loc numai cu autorizarea expresă a proprietarilor respectivi.

10.4. Utilizatorul se obligă să respecte pe deplin drepturile la care se face referire la numărul anterior, și anume să se abțină de la efectuarea oricăror acte care ar putea încălca legea sau drepturile menționate, cum ar fi reproducerea, comercializarea, transmiterea sau plasarea punerea la dispoziție publicului a unor astfel de conținuturi sau a oricărui alt conținut neautorizat. acte avand acelasi continut ca si obiectul lor.

Condiții de securitate a serviciului
11.1. Utilizatorul se obligă să respecte toate prevederile legale aplicabile și anume să nu practice sau să încurajeze practicarea de acte ilegale sau ofensatoare bunelor obiceiuri, precum trimiterea fără discernământ de comunicări nesolicitate (spamming) cu încălcarea prevederilor legislației. prelucrarea datelor cu caracter personal și a comunicațiilor publicitare prin dispozitive automate de apelare, și trebuie, de asemenea, să respecte regulile de utilizare a Serviciului, sub sancțiunea suspendării sau dezactivării Serviciului de către Any's Magazinul Casei Tale în condițiile prevăzute la pct. 14.

11.2. Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod expres că Rețeaua IP constituie o rețea publică de comunicații electronice susceptibilă de a fi utilizată de mai mulți utilizatori, și ca atare, supusă supraîncărcărilor computerului, prin care Any's Magazinul Casei Tale nu garantează furnizarea Serviciului fără întreruperi, pierderi de informații. sau întârzieri.

11.3. Any's Magazinul Casei Tale, de asemenea, nu garantează furnizarea Serviciului în situații de supraîncărcare imprevizibilă a sistemelor pe care este suportat sau de forță majoră (situații de natură extraordinară sau imprevizibilă, externe Any's Magazinul Casei Tale și care nu pot fi controlate) .

11.4. În cazul întreruperii prestării Serviciului din cauza supraîncărcării imprevizibile a sistemelor pe care este suportat, Any’s Magazinul Casei Tale se obligă să își regularizeze funcționarea cât mai curând posibil.

Suspendarea și dezactivarea Serviciului Magazin
12.1. Indiferent de orice comunicare prealabilă sau ulterioară, Any’s Magazinul Casei Tale poate, în orice moment și la discreția sa, să întrerupă furnizarea Serviciului și/sau a unei părți a Serviciului unuia sau tuturor Utilizatorilor.

12.2. Any’s Magazinul Casei Tale își rezervă, de asemenea, dreptul de a suspenda sau rezilia imediat accesul la Serviciu în următoarele cazuri:
a) Când Utilizatorul nu respectă condițiile de utilizare menționate la punctul 4 și altele menționate în Condițiile Generale;
b) Când Any’s Magazinul Casei Tale încetează accesul la Magazin, cu o notificare prealabilă cu 15 zile înainte de data încetării.

12.3. Suspendarea sau rezilierea Serviciului de către Any's Magazinul Casei Tale, în condițiile numerelor anterioare, nu contează dreptul Utilizatorului sau al terților la orice compensație sau altă compensație, iar Any's Magazinul Casei Tale nu poate fi făcut responsabil sau în grevată în orice mod, pentru orice consecință rezultată din suspendarea, anularea, anularea Serviciului.

12.4. În situațiile descrise mai sus, Any's Magazinul Casei Tale va anunța Utilizatorul, în prealabil, pentru ca Utilizatorul să poată, dacă dorește, să salveze conținutul zonei sale de vizualizare a comenzii în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la trimiterea e-mailul sau disponibilitatea informațiilor pe pagina principală a Serviciului.

Comunicații
13.1. Fără a aduce atingere altor forme de comunicare prevăzute în prezentele Condiții Generale, notificările făcute Utilizatorului referitoare la Serviciu, inclusiv orice modificări ale acestor Condiții Generale, pot fi făcute la adresa de e-mail a Utilizatorului, prin SMS sau contact telefonic.

13.2. Utilizatorul este de acord să primească toate comunicările și/sau notificările legate de Magazinul Online, la adresa, numărul de telefon de contact și/sau adresa de e-mail („e-mail”) indicate în procesul de comandă.

Setări tehnice
14.1. Fără a aduce atingere prevederilor din următorul număr, Any's Magazinul Casei Tale poate modifica Serviciul și/sau condițiile tehnice de furnizare a acestuia, precum și regulile de utilizare respective și va dezvălui Utilizatorului aceste modificări cu cel puțin 15 ( cincisprezece) zile înainte. ) zile.

14.2. Versiunea actuală a acestor Condiții Generale și a anexelor acestora este disponibilă pe site-ul www.anysmagazinulcaseitale.com.

Comunicații
15.1. Ori de câte ori Any’s Magazinul Casei Tale consideră că este necesar sau convenabil să optimizeze experiența de navigare și/sau să îmbunătățească condițiile de conectivitate, poate reformula de la distanță setările de rețea.

15.2. Fără a aduce atingere prevederilor următoarelor numere și ținând cont de caracterul inovator al Serviciului și de evoluțiile tehnologice la care poate fi supus, Any's Magazinul Casei Tale își poate modifica configurațiile tehnice ori de câte ori se dovedește a fi convenabil pentru a-l adapta la eventualele dezvoltări tehnologice .

15.3. Any’s Magazinul Casei Tale nu garantează, totuși, Utilizatorului că vor fi efectuate upgrade sau îmbunătățiri ale Serviciului.

15.4. Unele upgrade-uri sau funcții noi ale Serviciului pot fi disponibile numai la plata de către Utilizator și/sau abonamentul, de către acesta, a Condițiilor Specifice de Utilizare.

Creanțe
16.1. Utilizatorul poate supune orice conflicte contractuale, la mecanisme de arbitraj și mediere care sunt sau pot fi legal constituite, precum și poate reclama la Any’s Magazinul Casei Tale acte și omisiuni care încalcă prevederile legale aplicabile achiziției de bunuri.

16.2. Reclamația trebuie prezentată în termen de maximum 30 (treizeci) de zile, socotite de la cunoașterea faptelor de către Utilizator, fiind înregistrată în sistemele informatice ale Any's Magazinul Casei Tale, care trebuie să hotărască reclamația și să notifice persoana interesată în termen un termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii.

Lege aplicabilă
Contractul este guvernat de legea romana.